Fayans Nedir?
Sıva Püskürtme küreği profesyonel veya amatör sıvacılar için hızlı ve kolay çözümler sunuyor. Sıva aleti, küçük ölçekli püskürtme beton, serpme, toprak karışımları ve daha fazlasını uygulamak için kullanılabilir. Bir ev sıvası, geleneksel sıva ve modern dünyanın yenilikleriyle hayatımıza giren sıva çeşitleri gibi tek kat veya üç kat sıva uygulamalarınızda kullanılabilir. Toprak sıva, dekoratif amaçlı yapılan figür imalatında kullanılan beton, ayrıca çit amaçlı yapılan dekor duvarlar da başarılı bir sonuç alınıyor. Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç. Jetsiva, Sıvacı el aleti olarak alçı sıva, kaba kara sıva,ince kara sıva, püskürtme beton,serpme sıva, toprak karışımları yani çamur toprak sıva ve daha fazlasını içeren verimli ve başarılı duvar ve tavan uygulamaları için püskürtme de lider üreticisidir. Bu araçlar, geleneksel sıva ve birçok alternatif yapı yöntemleri daha hızlı ve daha kolay bir şahin ve mala ile daha yapmak
Harç Sıva Nedir?
Harç yapıyı oluşturan duvar elemanlarını ; örneğin taş ve/veya tuğla gibi malzemeleri bir arada tutan kireç ve çakıl esaslı bağlayıcı malzemedir. Kalınlığı uygulandığı yere göre değişir. Sıva ise yapının duvarlarını oluşturan malzemelerin (taş, tuğla ve harç) karışımının üzerine atılan kireç, kil, alçı ile kum veya daha büyük dane boyutlarından oluşan çakıl karışıklı malzemedir. Sıva oksijen ile sürekli temas halinde bulunur. Kalınlığı her tarafta aynı olarak atılır. Sıvalar bulundukları yerlere göre işlevlerine göre adlandırılır. İç mekanlarda bulunan sıvarlar iç sıva atmosfere açık yüzeylerde yapı duvarlarının dışında olan sıvalara ise dış sıva denir. Kerpiç harç ve sıvalar: Başlangıçta normal toprağı su ile karıştırarak hazırladığı çamuru kullanan insan zaman içinde kullandığı çamuru süzmüş içine yakın çevresinde bulduğu önceleri sazlıklardan aldığı bitkileri, daha sonra ekin tarlalarından hasatı kaldırırken elde ettiği samanı ezerek,keserek küçülterek kullanmıştır. Bütün bu işlemleri deneme yanılma yolu ile yapmasına rağmen başarı kazanmış, yaşam seviyesini yükseltmiştir. Bugün kerpiç ve killi sıvanın hangi topraktan yapılırsa daha iyi harç özelliği kazanacağını ve killi sıvanın içine ne kadar bağlayıcı olarak saman veya bitkisel madde konulması gerektiğini eski ustalar söylemektedir. Bunun yanı sıra kullanılacak malzemenin modern laboratuar deneyleri sonunda tespiti de olasıdır. İlgili ASTM standart’ı ile attelberg deneyi ile kil ve su karışımında dağılma özelliğini saptayarak kerpiç içine konması gereken diğer maddeleri hesaplamak olasıdır. Alçı kireç harç ve sıvalara geçiş: Çevresinde bulunan malzemeleri keşfederken, olabildiğince rafine etmeği öğrendiği killi harç/sıva malzemesini de terk etmemiş, içine başlangıçta bir miktar kireç katmağa başlamıştır. Mısır’da alçı ile kireci doğrudan karıştırarak sıva olarak kullandığını (P.Mora, L.Mora, P.Philippot) ancak bu malzemenin doğada karışık olarak da bulunduğunu söylemektedir. Kireç harç ve sıvalar: Kireç kullanımının yavaş yavaş yapı teknolojisi içinde yerini aldığı ve yoğun olarak kullanıldığı (İÖ .3 yy) dan itibaren harç ve sıvalarda kireç ve nehir kumu (çakıl kum) karışımları görülür. Çakıl ve kireç karışımları, çakıl’ın granülometri’sinin (Dane boyutlarının önemi aynı büyüklükteki agreganın oranı) anlamı ise çok sonraları Rönesans öncesinde görülmeğe başlar. Bununla birlikte (İÖ2yy-İS 7yy arasında ) harç karışımlarında bir denge görülmese de duvar yüzeylerine atılmış sıva katmanlarında hayranlık duyulacak ince işçilik ve titizlikle hazırlandığı her haliyle görülen kireç, agrega karışımından oluşan sıvalara rastlanır. Eserlerin en üst görünen yüzleri olan sıvaların yüzeylerinde bazen resimler, bazen ( sert malzeme Metal veya ahşap ile yapılmış) mala izlerine rastlamak mümkündür.